Amenerrasulü duası

(Bakara Sûresi, 285. ve 286. Ayet)

Amenerrasulü duası Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
286- La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.

Amenerrasulü duası Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- Peygamber, Rabb’inden ne indirildi ise ona îman getirdi, mü'minler de, her biri "Allah’a ve melâikesine ve kitaplarına ve peygamberlerine: peygamberlerinden hiç birinin arasını ayırmayız diye" iman getirdiler ve şöyle dediler: semi'na ve eta'na, gufranını dileriz ya Rabbena! sanadır gidiş.
286- Allah kimseye vüs'unden öte teklif yapmaz, herkesin kazandığı lehine yüklendiği aleyhinedir, ya Rabbena! eğer unuttuk veya kasdımız bize bizden evvelkilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme, ya Rabbena! hem de bize takatımız olmayanı yükletme, ve bizden günahlarımız afiv buyur ve bizlere mağfiretini reva, rahmetini atâ kıl, sensin mevlâmız, bizi mansur buyur artık seni tanımayanlara karşı, kahrolsun kâfirler.

Amenerrasulü duası faziletleri

Hz. Ömer (ra) ve Hz. Ali (ra) bu iki ayeti hayatları boyuncu okumadan uyumamışlardır. Şöyle rivayet etmişlerdir; Aklı başında hiçbir insan görmedimki bakara süresinin son iki ayetini okumadan uyumasınlar.

Hz. Muhammet (sav) şöyle rivayet etmişlerdir. Her kim geceleyim Bakara süresini son iki ayetini okursa bu ona yeter. Allahu Teala okuyana arşın altindaki bir hazineden verir, bunları öğreniniz kadınlarınıza ve çocuklarnıza öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır (namazdır), hem duadır, hem kurandır.

Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez.

Amenerrasulü okuyan Allah c.c. sevgisini kazanır.

Amenerrasulü okuyan Allah"ın c.c. himayesine girer.

Okuyana ferahlık verir, bütün arzuarı ayağına gelir

Bu ayetleri Allahu teala efendimize (sav) bizzat okumuştur. Bu ayetlerin bir sırrı vardır ançak sadece ehli olan anlar.

Amenerrasule ve ayetel kürsi beraber okunursa, okuyan kişi her türlü kazadan korunur. Eğer bir deli hakkıyla okumnuşşa bu delinin deliliği bile gider.

Amenerrasulü okumak gece ibadet ve zikir yerine gecer. Sevap ve fazilet olrak yeter, O gece gelebilecek afetlerden, şeytanın ve cinlerin şerrinden korunur.Amenerrasulü duası konusunu daha fazla ara

👀 Google Amenerrasulü duası ara, Yandex Amenerrasulü duası ara.

👀 Google Amenerrasulü duası resimleri, Yandex Amenerrasulü duası resimleri.

👀 Youtube Amenerrasulü duası videoları, Yandex Amenerrasulü duası videoları, Google Amenerrasulü duası videoları

👀 Facebook Amenerrasulü duası ara, Twitter Amenerrasulü duası ara, Pinterst Amenerrasulü duası ara,

👀 Wikipedia Amenerrasulü duası hakkında bilgi, Ekşi sözlük Amenerrasulü duası hakkında bilgi

👀 Google trends Amenerrasulü duası ilgi alaka ara.


Amenerrasulü duası ile ilgili aramalar

amenerrasulü meali
amenerrasulü arapça
amenerrasulü fazileti
amenerrasulü arapça yazılışı
amenerrasulü dinle
amenerrasulü ezberle
amenerrasulü indir
amenerrasulü tefsiri
1 Mayıs 2018 Salı anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular