Yatarken okunacak dua

"Her gece yatarken yüz defa, "Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber" okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur."

"Kur’anda bir sure vardır ki, otuz â yettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O “Tebarekellezi bi yedihil mülk” diye başlayan suredir."
[İ. Ahmed]


"Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı."
[Tirmizi]

"Yatarken Mülk [Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur."
[Ey Oğul İlmihali]

"Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur."
[Bezzar]


"Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur."
[Tirmizi]

Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh" okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.
[Tirmizi]


Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri buyurdu ki:


Yatağına abdestli olarak, Euzü Besmele okuyarak gir! Sağ yan üzerine kıbleye karşı yat! Sağ avucunu sağ yanağın altına döşe! Euzü Besmele ile bir Âyet-el-kürsi oku! Sonra her biri için Besmele okuyarak, üç İhlâs suresi, sonra bir Fatiha, sonra birer defa Felak ve Nas surelerini oku!
Sonra üç defa istiğfar duası, yani (Estağfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) oku!
Üçüncüsüne (el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh) ilave et!
Sonra on kere (Tevekkeltü alellah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) oku! Onuncusuna (hil aliyyil azîm ellezî lâ ilâhe illâ hü) ilave et!
Sonra, (Allahümmağfir lî ve li valideyye ve lil-mü’minîne velmü’minât), bir kere (Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed), bir kere (Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn), üç veya on veya kırk yahut yetmiş kere istiğfar yani (Estağfirullahel’azîm) ve bir kelime-i tevhid yani (Lâ ilahe illallâh Muhammedün resûlullah)oku!


22 Ocak 2018 Pazartesi anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular