Görseller

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dualar

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:


"Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim."
(Her gün sabah akşam yedi kere okuyan, dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur.)
[İbni Sünni]


"La havle ve la kuvvete illa billah."
(Okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.)
[Hakim]


Bir sıkıntıya düşünce:


“Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim”
diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.
[Deylemi, İbni Sünni]Rızka kavuşan çok "Elhamdülillah" desin. Rızkı azalan çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan, "La havle vela kuvvete illa billah" desin.
[Beyheki, Hatib]


Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere, "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.
[Şir’a]


Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekil” deyiniz.
[İ. Merdeveyhi]


Yasin okuyanın sıkıntısı gider.
[Deylemi]


"La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba ’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in" diyen sıkıntıdan kurtulur.
[Taberani]


Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas’ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.
[İ. Sünni]"La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü minezzalimin" diyen, uğradığı beladan kurtulur.
[İ. Sünni]


Sıkıntı için şu duayı okuyun:


"La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim."
[Müslim]


Sıkıntıya düşen 7 defa "Allah, Allahü Rabbi, Lâ Üşrikü Bihi Şey’a " desin.
[Nesai]


Sıkıntı için, “Allah, Allah Rabbünâ lâ şerikeleh” deyin.
[Beyheki]


Sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak, 14 secde âyetini [ezberden, ayakta] okuyup, her birinden sonra, hemen secde etmelidir.
[Nur-ül-izah]


"Bismillâhirrahmânirrahim" ve "Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azim" okumak, sinir hastalığına ve bütün sıkıntılara iyi gelir.


İmam-ı Cafer hazretlerinin sıkıntıya düşünce, okuyup, sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir:


"Yâ uddeti ınde şiddeti, ve yâ gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi aynikelleti lâ tenâmü vekfini birüknike ellezi lâ yürâmü."


Anlamı şöyledir:


Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdâdıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle!


"Sıkıntıları sadaka ile önleyin."
[Deylemi]


"Tarak kullanmak, sıkıntıyı giderir."
[Deylemi]


"Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır."
[Bostan]


"Abdestten artan suyu içmek sıkıntıyı giderir."
[Deylemi]


"Akik yüzük sıkıntıyı giderir."
[Ukayli]


"Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider."
[İ. Ahmed]


"Sıkıntıda duam kabul olsun diyen, genişlikte çok dua etsin."
[Tirmizi]


"[Doğru kılınan] Namaz, münker ve fahşadan [edepsizlikten, akla ve dine uymayan, esrar, içki, zina, livata gibi her türlü kötülükten, günahtan] alıkoyar."
[Ankebut 45]


"Her sıkıntının ilacı beş vakit namazı doğru kılmaktır. Namaz doğru kılınırsa bütün sıkıntıları yok eder."


Canı sıkılanın kelime-i temcid söylemesi iyi olur. Bir hadis -i şerif meali:


"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.
[Ebu Nuaym]


22 Ocak 2018 Pazartesi anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular