Nazar Değmesine Karşı okunacak dua

"Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve iy yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekûlûne innehû lemecnûn. Ve mâ hüve illâ zikrülli’l-âlemîn."
(Az kaldı kâfirler o zikri (Kur’ân-ı Kerim’i) işittikleri zaman seni gözleriyle yiyeceklerdi (nazarları değecekti). Bir de durmuşlar: ‘O herhalde bir mecnûndur’ diyorlar. Halbuki Kur’an bütün âlemlere bir öğüttür.)
[Kalem, 51, 52]


“Bismillahi yübrîke min külli dâin yeşfîke ve min şerri hâsidin izâ hased, ve min şerri külli zî ayn.”
(Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifâ versin. Haset ettiği zaman hasetçinin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.)


22 Ocak 2018 Pazartesi anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular