Görseller

Bakara süresi 255. ayet. Ayetel kürsi.

2 - Ayetel kürsi okunuşu ve manası

Bismillahirrahmanirrahim

255 - Allahü la ilahe illa hü, el hayyül kayyum, la te'huzühu sinetüv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih, ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm, ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa', vesia kürsiyyühüs semavati vel ard, ve la yeudühu hıfzuhüma, ve hüvel alıyyül azıym

1. allâhu : Allah
2. lâ ilâhe : ilâh yoktur
3. illâ : ancak, sadece, den başka
4. huve : o
5. el hayyu : hayy olan, diri olan, canlı olan
6. el kayyûmu : kayyum olan, zatı ile daimî, bâki olan, herşeyi (kâinatı) idare eden
7. lâ te'huzu-hu : onu almaz (ona olmaz)
8. sinetun : uyuklama hali
9. ve lâ nevmun : ve uyku yoktur, olmaz
10. lehu : onun
11. mâ fî es semâvâti : göklerde olan şeyler
12. ve mâ fi el ardı : ve yeryüzünde olan şeyler
13. men zâ : kim sahiptir (yetkiye sahiptir)
14. ellezî : o kimse ki, o ki
15. yeşfeu : şefaat eder
16. inde-hu : onun katında, yanında
17. illâ : ancak, sadece, den başka
18. bi izni-hi : onun izni ile
19. ya'lemu : bilir
20. mâ beyne eydî-him : onların elleri arasında olan şeyler, onların önlerindeki
21. ve mâ halfe-hum : ve onların arkalarında olan şeyler
22. ve lâ yuhîtûne : ve ihata edemez, kavrayamaz,
23. bi şey : bir şey
24. min ilmi-hi : onun ilminden
25. illâ : ancak, hariç, den başka
26. bi mâ şâe : dilediği şey, dilediği
27. vesia : (geniştir) kapladı, kuşattı, kapsadı
28. kursiyyu-hu : onun kürsüsü
29. es semâvâti : semalar, gökler
30. ve el arda : ve arz, yeryüzü
31. ve lâ yeûdu-hu : ve ona ağır, zor gelmez
32. hıfzu-humâ : onları (o ikisini) koruma, muhafaza etme
33. ve huve : ve o
34. el aliyyu : âlâ, çok ulu, çok yüce
35. el azîmu : azîm, büyük

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. O diridir, yeri ve göğü ayakta tutandır. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Ayetel kürsi ile ilgili aramalar:

Ayetel kürsi konusu ile ilgili arama yap:

Webde Ara : Google Web , Yandex Web
Resimlerde Ara : Google Görsel , Yandex Görsel
Videolarda Ara : YouTube , Yandex Video , Google Video
Bilgi Ara : Wikipedia , Ekşi sözlük
Harita Ara : Google Haritalar, Sketchup 3D Görüntü

Ayetel kürsi ile ilgili eğilimler

Google trends ile Ayetel kürsi konusuna zaman içerisinde gösterilen ilgi, bölgeye göre ilgi alanı, ilgili konular, ilgili soruları keşfedin.
21 Aralık 2017 Perşembe anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular