altınotu

Autocad hızlı seçim (Autocad quick select) komutu ile çoklu seçimlerde en pratik yollar

Autocad de benzer özelliklere sahip objeleri seçmek istediğinizde, hepsini tek tek seçmek yerine Quick select (hızlı seçim) komutu ile hepsini bir kere seçebiliriz.

Autocad Quick select (hızlı seçim) komutu nasıl kullanılır

 1. Comanda satırına _qselect komutunu yazarak veya menuden Tools > Quick Seleck yolunu izleyerek hızlı seçim komutuna girebilirsiniz.
 2. autocad quick select
 3. Quick Select penceresi açılacaktır.

 4. autocad quick select
 5. Burada en üstte Apply to : Entire Drawing yazan kısımda seçme yapacağınız alanı seçebilirsiniz. Yani bütün çizimde değilde seçeceğiniz kısımdaki çizimlerde işlem yapabilirsiniz.
 6. Properties yazan kısımda ise, bir özellik belirleyip o özellikteki bütün elemanları seçebilirsiniz. 
  • Örneğin Color : renge göre (kırmızı renkteki elelmanları seçebilirsiniz, veya mavi veya sarı)
  • Layer : bir layer (katman) a ait bütün nesneleri seçebilrsinzi.
  • Lİnetype : Cizgi türlerine göre nesneleri sçebilirsiniz.
 7. Operator yazan kısımda 
  • Equals : eşittir demektir mesale
  • Not equels :  eşit olmayanları seçer
  • Greater than : Daha büyük olanları seçer
  • Less than :  Daha küçük olanları seçer.
 8. Value kısmında seçeceğiniz nesne türünü belirlersiniz.
  • Örneğin Properties kısmında kalır demişseniz, burada renk türünü belirlersiniz
  • Örneğin properties kısmında layer seçmişseniz burada layer türünü seçersiniz. 
 9. OK tıklayın
25 Şubat 2013 Pazartesi anasayfa başa dön
Facebook yorumları
Google + yorumları
Önerilen Konular